Tietosuoja on oleellinen osa Generoi Development Oy:n toimintaa. Asiakkaidemme ja heidän yhteyshenkilöiden tietojen mahdollisimman kattava suojaaminen ja keskinäinen luottamus kuuluvat keskeisiin arvoihimme.

– Rekisterinpitäjä on Generoi Development Oy (2853030-2), jonka edustajana on toimitusjohtaja. Rekisterinpitäjään saa yhteyden sähköpostilla asiakaspalvelu@generoi.fi.

– Rekisteri pitää sisällään rekisterinpitäjän asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kieli, asema yrityksessä ja muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen sen koko elinkaaren ajan; tarjousten ja sopimusten tekeminen, sekä asiakasprojektien läpivienti. Lisäksi henkilötietoja käytetään Generoi Development Oy:n palvelu-jen markkinointiin ja myyntiin, sekä asiakaspalautteen ja tutkimustiedon keräämiseen.

– Rekisteröityjä asiakasryhmiä ovat Generoi Development Oy:n
a. asiakkaat
b. potentiaaliset asiakkaat

– Generoi Development Oy voi luovuttaa kerättyjä henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa Generoi Development Oy:n valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.

– Rekisterinpitäjän kotisivuilla on käytössä kolmannen osapuolen sivustoanalytiikka- ja markkinointijärjestelmä (Google Analytics). Järjestelmä kerää kävijöistä evästeiden avulla tietoa, jota ei kuitenkaan käytetä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen, vaan kotisivujen ja palveluiden kehittämiseen. Google Analytics välittää ja säilyttää tiedot omalla palvelimellaan.

– Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä, kun henkilö pyytää tulla unohdetuksi, ja kun tieto ei ole Generoi Development Oy:n toiminnan näkökulmasta relevanttia.

– Sähköisessä muodossa säilytettäviä henkilötietoja voidaan käyttää vain käyttäjätunnuksen ja salasanan kautta, ne on suojattu myös muiden teknisten keinojen avulla. Paperimuodossa kerättyjä henkilötietoja säilytetään lukituissa tiloissa. Henkilötietoja pääsevät käyttämään vain ne Generoi Development Oy:n henkilöt, jotka tarvitsevat ko. tietoja työnsä hoitamiseksi.

– Generoi Development Oy tiedottaa mahdollisen tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutunutta henkilöä.